Địa chỉ: Phường Xuân Đài, thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3692205
 • Bùi Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0378849137
  • Email:
   thoabui1971@gmail.com
 • Đỗ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0329426352
  • Email:
   hangtinuy@gmail.com