Trường mầm non Xuân Đài được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2011 theo Quyết định số 4853/QĐ-UBND, ngày 21/7/2011 của UBND thị xã Sông Cầu. Thực hiện kế hoạch lấy các điểm từ trường MN Xuân Thọ 1(2 điểm) và trường MN Xuân Thọ 2(3 điểm) thành lập trường mầm non Xuân Đài. Tháng 8/2011 trường được chính thức thành lập. Trường MN Xuân Đài mới thành lập nên còn khó khăn về CSVC cũng như trang thiết bị dạy học. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như Hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể của phường, nên từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018 cơ sở vất chất đã từng bước được đầu tư và nâng cấp.

Trường có 5 điểm trường: 01 điểm chính và 04 điểm phụ. Điểm chính tại khu phố Khoan Hậu, chưa có văn phòng làm việc cho Lãnh đạo nhà trường phải làm tạm tại phòng kho của các lớp.

Trong những năm gần đây xây dựng và phát triển của nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương, ba năm liền từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016-2017 trường luôn được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”được UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen; hai năm liền từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016-2017 đơn vị nhận lá cờ đầu nhất khố và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị năm học 2016- 2017. Tổ chức Công đoàn đạt “Vững mạnh xuất sắc” Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”.

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đạo Đảng ủy -HĐND - UBND phường Xuân Đài. Đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD& ĐT Thị xã Sông Cầu cùng với sự quan tâm kết hợp chặt chẽ của Ban đại diện hội CMHS.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo Điều lệ trường mầm non. Có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn đạt 84,2%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên.